CreativeBricks

Sản phẩm Gạch Gạch Nhập Khẩu CREATIVESTONE

Cottage Bricks

MS: CS-1908

Coverage: 1.0 m2/carton

Dimension: 21 cm (L) x 6 cm (H)

Weight: 21~ 22 kg/carton

Corner: No

Xem hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Thông tin người mua hàng

 
Tên: *
Email: *
Điện thoại: *
Địa chỉ: *

Thông tin người nhận hàng

Tên: *
Email: *
Điện thoại: *
Địa chỉ: *